Żadna firma nie funkcjonuje efektywnie bez zgranego zespołu pracowników, a każdy zespół jest systemem – funkcjonuje poprzez integrację osób, a efekty jego pracy zależą głównie od poziomu motywacji wszystkich jego członków i wykorzystania drzemiącego w nich potencjału. Dlatego też w przygotowanych przez nas szkoleniach kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji i pozytywnych

kontaktów między członkami zespołu, kształtowanie postaw sprzyjających integracji, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem oraz kreatywnego realizowania zadań.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w organizacji eventów, imprez firmowych i szkoleń dla firm! Postawimy przed Twoim zespołem zadania, które pozwolą odkryć potencjał jego członków w atmosferze zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Połączenie założeń team buildingu, gier terenowych, zadań logicznych i sprawnościowych oraz sportów ekstremalnych, takich jak paintball, quady czy off road stworzy warunku do integracji i rozwoju kompetencji dla Twoich pracowników.

Program szkolenia dobierzemy do potrzeb Twojej firmy i oczekiwań Twojego zespołu. W programie możemy ująć m.in.: